English EN
Polski PL

Specjalizacją naszego biura projektowego są wszelkiego rodzaju konstrukcje budowlane oraz inżynierskie. W zależności od potrzeb danej inwestycji współpracujemy z szerokim gronem specjalistów z innych branż. Dzięki temu możemy stworzyć dynamiczny, wielobranżowy zespół ekspertów z różnych dziedzin dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Wykonujemy projekty we wszystkich stadiach projektowych: od koncepcji, projektów budowlanych po projekty wykonawcze i warsztatowe.

W ramach prowadzonej działalności świadczymy usługi w zakresie koordynacji, zarządzania i nadzorowania robót budowlanych w pełnym zakresie branżowym. Nasi inspektorzy posiadają komplet uprawnień bez ograniczeń w danych specjalnościach.
Oferta nasza obejmuje głównie pełnienie funkcji inspektorów nadzoru, nadzorów inwestorskich, inwestora zastępczego.

Prawo Budowlane nakłada na właścicieli lub zarządców nieruchomości obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków i budowli. Z tego obowiązku zwolnieni są tylko właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Nasza firma oferuje Państwu wykonanie przeglądów i okresowych kontroli obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (art. 62) w branży budowlano-konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych. W zależności od potrzeb klienta i rodzaju obiektu wykonujemy przeglądy pięcioletnie, roczne i półroczne.

Realizujemy ekspertyzy i opinie budowlane obiektów budowlanych, całych budynków, a także ich wybranych elementów.
Zakres prac eksperckich może obejmować określenie stanu technicznego budynku czy obiektu budowlanego (lub jego wybranych elementów) pod kątem badania przyczyn uszkodzeń i określenia metod naprawczych. Opinie i ekspertyzy wykonujemy także przy rozbudowie czy nadbudowie istniejących budynków. Wykonujemy analizę i ocenę dokumentacji projektowej.

Oferujemy Państwu usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości, zwłaszcza obiektów przemysłowych i przedsiębiorstw. Specjalizujemy się głównie w wycenie nieruchomości i obiektów przemysłowych i komercyjnych.
Radosław Zaborek posiada niezbędne uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości nr 5120. Dodatkowo nasza wiedza i doświadczenie z zakresu budownictwa jest naszym niewątpliwym atutem.

Mapa serwisu  |

Designed by: SJ